Všeobecné obchodní podmínky VOP

§ 1 Obecná ustanovení

1. EES European Eco Service GmbH (dále jen Green Zones) provozuje pro komerční účely různé internetové portály pod názvem Green Zones a nabízí zákazníkům ve svých online obchodech ekologické plakety a registrace pro různé země. Ekologické plakety a registrace jsou vydávány společnostmi s povolením a úřady v dané zemi.

2. Pro obchodní vztah mezi zákazníkem a EES European Eco Service GmbH, Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlín, platí následující všeobecné obchodní podmínky v jejich právě platném znění. Zákazníky mohou být jak podnikatelé, tak spotřebitelé. Spotřebitel je fyzická osoba, která uzavírá právní úkon s úmyslem, který převážně neslouží ani živnostenské ani samostatně výdělečné činnosti (§ 13 německého OZ). Podnikatel je soukromá či právnická osoba nebo právně způsobilý spolek či společnost, která při uzavírání právních úkonů jedná v souvislosti s její živnostenskou nebo samostatně výdělečnou činností (§ 14 německého OZ).

3. Zobrazení zboží v online e-shopu není právně závaznou nabídkou. Kliknutím na tlačítko „závazně objednat“ zasílá zákazník závaznou objednávku. Potvrzení přijetí objednávky následuje bezprostředně po jejím odeslání. Došlo k uzavření kupní smlouvy. Text smlouvy je uložen, zákazníkovi je emailem odesláno datum objednávky a všeobecné obchodní podmínky.

4. Smluvním jazykem je němčina.

§ 2 Dodání

1. Je-li zákazník podnikatel (§ 14 německého OZ), je doprava uskutečňována na riziko zákazníka. Totéž platí i u dílčích dodávek. Zboží je dodáno na dodací adresu zákazníka.

2. Standardní dodání zboží je zdarma, není-li uvedeno jinak. Jiné druhy dopravy (např. expresní) jsou účtovány zvlášť a musí být výslovně zákazníkem objednány.

§ 3 Zákonné odstoupení od smlouvy

Podle § 312g odst. 2 č. 1 BGB se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje na smlouvy o dodání produktů, které nejsou prefabrikované (předem vyrobené) a jejichž výroba je založena na individuálním přání nebo na určení spotřebitele, a které jsou přesně upraveny pro potřebu zákazníka.

§ 4 Záruka a náhrada škody

1. Na nedostatky či poškození, která byla způsobena zaviněným nebo nepřiměřeným zacházením nebo nepřiměřeným používáním nevhodného příslušenství, změny originálních dílů zákazníkem nebo třetí osobou nepověřenou společností Green-Zones, se záruka nevztahuje.

2. Záruka se řídí zákonnými předpisy.

§ 5 Splatnost a platební podmínky

1. Náš e-shop akceptuje následující možnosti platby:

Platba předem
Pokud zvolíte platbu předem, zašleme Vám emailem naše bankovní údaje a zboží Vám bude zasláno po obdržení platby.

Kreditní karta
Společně s objednávkou poskytnete údaje potřebné k platbě kreditní kartou.

Po ověření budeme kontaktovat vydavatele Vaší kreditní karty s žádostí o provedení platební transakce. Transakce provede vydavatel kreditní karty automaticky a platba bude stržena z Vašeho konta.

Faktura
Platba na fakturu je umožněna pouze zákazníkům s německou adresou. Poplatek za platbu fakturou je 1,95 euro. Faktury vystavené společností Green-Zones jsou, není-li stanoveno jinak, splatné okamžitě.

2. Platby v cizí měně jsou přepočítány dle aktuálního kurzu. Bankovní poplatky hradí zákazník.

3. Dojde-li ke zpoždění platby, bude obnos po dobu zpoždění úročen 5 % nad běžnou základní sazbu. Pokud společnosti Green-Zones vznikne v důsledku zpoždění platby větší škoda, je společnost oprávněna svůj nárok uplatnit.

§ 6 Místo plnění a příslušnost soudu

1. Smlouva se řídí výhradně německým právem, s vyloučením obchodního práva OSN (CISG). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami pouze potud, pokud není uplatněno právo státu, v němž má spotřebitel místo svého obvyklého pobytu.

2. Pokud jste dle obchodního rejstříku obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo subjektem veřejného práva, je v případě sporu vyplývajícího ze smluvního vztahu příslušný výhradně soud v místě sídla naší společnosti, totéž se týká místa plnění.

§ 7 Urovnání sporu online

Urovnání sporu online podle čl. 14 odst. 1 nařízení Evropské komise o řešení spotřebitelských sporů: k dispozici je online platforma k řešení spotřebitelských sporů (OŘSS), kterou naleznete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Závěrečná ustanovení

Bude-li některé z ustanovení – z jakéhokoli důvodu – neplatné, platnost ostatních ustanovení zůstává nedočena.