Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa 30 - nowe rozwiązanie?

W coraz większej liczbie miast wprowadza się strefy 30. Powinny one pomagać w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza, a także wypadkom. Ale czy jest to naprawdę nowe cudowne rozwiązanie wszystkich problemów, zobaczymy w 2018 roku, kiedy nadejdą pierwsze recenzje.