Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Bardzo zanieczyszczone powietrze w Limburgii

W 2015 r. kraj związkowy Hesja w Niemczech został skazany za złą jakość powietrza w Limburgii. Do końca roku mogą zostać wprowadzone nowe sankcje, jeśli sytuacja się nie poprawi. W międzyczasie Ministerstwo Środowiska ogłosiło, że może rozważyć utworzenie strefy ekologicznej w Limburgii.