Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Podwyższone zanieczyszczenie powietrza w Paryżu

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nad stolicą Francji zalega smog. Rozwój sytuacji ma być w najbliższych dniach uważnie monitowany. W przypadku dalszego występowania zanieczyszczeń mogą zastać wprowadzone regulacje w zakresie ruchu drogowego.