Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2020-01-29

Darmstadt z częściowym sukcesem

Zaledwie wczoraj odnotowano, jak wiele naruszeń ograniczeń w przejściu przez strefy niskiej emisji w Darmstadt. Częściowy sukces wynikający z tego jest teraz namacalny. Według Frankfurter Allgemeine Zeitung zanieczyszczenie powietrza w Darmstadt maleje, jak pokazują ostatnie oceny pomiarów przeprowadzonych w mieście w południowej Hesji.