Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2019-12-16

Przykładowe powietrze w Górnej Austrii

Z czystym sumieniem, Górna Austria może być opisana jako pionierka, jeśli chodzi o dobre powietrze. Jak podał Rudi Anschober, radny ds. środowiska w 2019 roku, "nawet w stacji pomiarowej Linz Römerberg, tylko dziesięć dni zostało zarejestrowanych jako pył drobny (PM10) przekraczający wartości graniczne - maksymalnie 35 dni przekraczające limit dozwolony przez prawo. Linz zawsze był uważany za problematyczne dziecko Austrii. Kierunek, w jakim zmierza jego kraj pod względem technologii emisji jest prawidłowy, Anschober kontynuował.