Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2019-10-29

Bezpośrednie połączenie drobnego pyłu i depresji

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Cincinnati, istnieje bezpośredni związek pomiędzy depresją wśród dzieci a pyłem PM 2.5. Raport został opublikowany przez Environmental Health Perspectives. Okres badań obejmował przedział pięciu lat, a wszystkie badane kwartały znajdowały się na obszarach o wysokim szczytowym poziomie pyłu zawieszonego.