Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2019-10-28

Szwajcaria ze złymi danymi liczbowymi

Pomimo dobrej koniunktury w sektorze samochodów elektrycznych, saldo klimatyczne Szwajcarii w tym roku ponownie się pogarsza.
Przyczyną jest szybko widoczna, zbyt wysoka emisja CO2 z nowo sprzedawanych silników benzynowych. Średnio emisje CO2 z pojazdów wzrosły o 2 gramy na kilometr (140 gramów).