Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Państwo musi dawać przykład

Przekształcenie floty w alternatywny napęd powinno rozpocząć się od policji i straży pożarnej. Jednak napęd elektryczny takich pojazdów nie spełnia wymagań. Co by się stało, gdyby policja lub straż pożarna nie mogła pełnić służby z powodu niedoładowania akumulatorów ?