Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2019-07-26

25 lat alarmu ozonowego - narażenie na poziomy bijące rekordy

Z okazji 25. rocznicy pierwszego alarmu ozonowego, organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) wzywa między innymi do bardziej sztywnej redukcji tlenków azotu w spalinach silników diesla. Tylko konsekwentne stosowanie się do rozporządzenia o ozonowaniu z 1995 r. umożliwia utrzymanie szkód wyrządzonych przez azot w środowisku i żywych istotach w ramach niezagrażających bezpieczeństwu. Zdaniem DUH polityka i instytucje muszą podejmować jeszcze bardziej zdecydowane działania.