Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Protesty przeciwko zanieczyszczeniu powietrza!

W Kolonii zainteresowani obywatele wykazali się na Clevischer Ring, gdzie dopuszczalne wartości zanieczyszczeń są regularnie przekraczane. Nowe negocjacje odbędą się w sierpniu, co prawdopodobnie potwierdzi zakaz prowadzenia pojazdów z silnikami diesla.