Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zielone światło dla konwersji!

W 60 niemieckich gminach, w których wartości tlenku azotu przekraczają 40µg/m3, można przeznaczyć dotacje publiczne (431 mln euro) na konwersję śmieciarek, pojazdów czyszczących i dostawczych. Komisja Europejska potwierdziła, że nie zakłóci to nadmiernie konkurencji.