Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2019-06-18

Powietrze w Getyndze staje się coraz lepsze

Getynga nie należy już do niemieckich miast o wysokich wartościach tlenku azotu! Podczas gdy dopuszczalne wartości graniczne dla tlenków azotu wynoszą 40 µg/m3 , zmierzone wartości wynoszą 37 µg/m3.  Wprowadzone środki  jak konwersja autobusów miejskich na silniki elektryczne przyczyniły się do poprawy jakości powietrza.