Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zakaz prowadzenia ciężarówek w Oberhausen

W NRW ponad 11 miast jest przedmiotem zainteresowania Wyższego Sądu Administracyjnego w Münster, ponieważ nie są przestrzegane limity tlenku azotu. Dla Oberhausen pozostaje niejasne, czy będą wymagane zakazy jazdy z silnikami diesla. Niemniej jednak miasto chce jak najszybciej wprowadzić zakaz prowadzenia samochodów ciężarowych na Mülheimer Strasse.