Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Ślady środowiskowe w Düsseldorfie

Od przyszłego poniedziałku tylko niektóre pojazdy będą mogły poruszać się po ekologicznym pasie Merowinger Strasse: Autobusy, rowery, taksówki i samochody elektryczne. Od wtorku będzie to również miało wpływ na Prinz-Georg-Strasse. Każde wykroczenie przeciwko zasadom wjazdu będzie karane grzywną w wysokości 15€.