Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Future Mobility Summit

W Berlinie odbędzie się szczyt na temat zmian w zakresie ruchu drogowego. Politycy CSU i działacze środowiskowi stale się kłócą na ten temat. Według ministra transportu, dyskusje zbyt często koncentrują się na e-mobilności, a paliwa syntetyczne nie są omawiane. Czy takie paliwa mogą się przyczynić do czystego powietrza?