Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Przyszła mobilność w Europie

Dzisiaj CDU i CSU przedstawią wspólny program wyborów europejskich. Ostrzegają przed "ideologicznym odrzuceniem diesla" i opowiadają się za czystymi silnikami spalinowymi oraz za rozwojem niskoemisyjnych układów napędowych. Wyróżnienie się spośród przemysłu samochodowego jako źródła pracy, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym, jest ryzykowne.