Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Nowe badanie skutków zanieczyszczenia powietrza

Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu ICCT obliczyła liczbę ofiar zanieczyszczenia pyłem. To ta sama organizacja, która odkryła skandal VW. Z tego powodu ich osąd ma pewną wagę i po raz kolejny zainicjowała dyskusję na temat konsekwencji zanieczyszczenia powietrza. Według ICCT, w 2015 r. w Niemczech zmarło przedwcześnie 13 000 osób.