Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Bezemisyjna dostawa paczek

Na starym mieście w Cottbus Hermes dostarcza teraz paczki tylko z rowerem towarowym. Oznacza to mniej zanieczyszczeń dla ruchu drogowego i mniej zanieczyszczeń powietrza dla obywateli. Pierwsze doświadczenia są dobre, baterie rowerów towarowych wytrzymują cały dzień i są ładowane w nocy.