Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na młodzież

12-latkowie, którzy mieszkają w miastach i są narażeni na działanie pyłu zawieszonego (zwłaszcza PM 2.5) i tlenku azotu, według badań opublikowanych w czasopiśmie Psychiatry Research, są czterokrotnie bardziej narażeni na depresję w wieku 18 lat. Te zanieczyszczenia mogą wpływać na mózg i jego rozwój, jak bomba zegarowa. Lista szkodliwych skutków zanieczyszczenia powietrza stale rośnie.