Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2019-02-17

Europejskie przepisy dotyczące bardziej ekologicznych autobusów

Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły nową dyrektywę w sprawie pojazdów przyjaznych dla środowiska. Od 2025 r. publiczne przedsiębiorstwa autobusowe będą musiały odnowić swoje floty tak, żeby pojazdy o zerowej oraz niskiej emisji stanowiły 25% ich flot. Od 2030 r. udział ten wzrośnie do 33%. Połowa z tych nowych pojazdów musi być również bezemisyjna, tzn. w 100% elektryczna. Ale cele zależą również od zamożności kraju: wahają się od 24% i 45% od 2025 roku oraz od 33% i 66% od 2030 roku.