Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zakazy prowadzenia pojazdów w Mannheim

Mannheim wielokrotnie odmawiał przyjęcia zakazu prowadzenia pojazdów jako rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza. Wręcz przeciwnie: Mannheim był jednym z 5 wybranych miast modelowych w Niemczech, które wprowadziły środki alternatywne. Wartości tlenku azotu w Friedrichsring z 47µg/m3 są jednak nadal powyżej dopuszczalnych wartości granicznych. Czy miasto zostanie wkrótce pozwane przez DUH?