Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zgony z powodu pyłu zawieszonego w Niemczech

Instytut Maxa Plancka w swoim najnowszym badaniu podaje, że w Niemczech co roku oblicza się 120 000 przedwczesnych zgonów z powodu złej jakości powietrza. Sytuacja jest bardzo niepokojąca, ponieważ problemem powoduje tyle samo zgonów co palenie tytoniu. Być może należy zaostrzyć zasady obowiązujące w obecnych strefach ekologicznych?