Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2019-01-18

Brak poprawy w Berlinie

Nowe badanie wykazało, że w Berlinie w 2018 r. wartości graniczne dla tlenku azotu również zostały wyraźnie przekroczone na sześciu punktach pomiarowych. Stolica próbowała przeciwdziałać problemowi zanieczyszczenia powietrza w strefach 30 km/h. Nie miało to jednak jeszcze decydującego wpływu. Stacja rbb-Rundfunk opracował teraz monitor tlenku azotu, na którym Berlińczycy i Brandenburczycy mogą codziennie przeglądać aktualne wartości zanieczyszczenia powietrza.