Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Lepsza jakość powietrza w Halle

Minister środowiska Saksonii-Anhalt z zadowoleniem przyjmuje skuteczność planu czystego powietrza dla miasta Halle. Obecnie wartości tlenku azotu są poniżej wartości granicznych (40µg/m3 ), a zakazy jazdy byłyby zbędne. Wątpliwe jest jednak, czy ten pozytywny efekt można przypisać indywidualnym środkom. Ograniczenie prędkości do 40 na Paracelsusstraße prawdopodobnie przyczyniło się między innymi do tego.