Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych w Madrycie

Dziś do strefy ekologicznej M-30 w Madrycie mogą wjeżdżać tylko pojazdy z hiszpańską plakietką środowiskową Distintivo Ambiental. Strefa ta obejmuje centrum Madrytu w obrębie obwodnicy M30. Wszystkie informacje o Distintivo-ambiental.es.