Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Konflikty dotyczące zakazów prowadzenia pojazdów w Kilonii

Do tej pory Kilonia nie została pozwana przez Deutsche Umwelthilfe. Ze względu na wysokie wartości tlenków azotu w Theodor-Heuss-Ring w Kilonii, zakazy jazdy mogą być jednak nadal nieuchronne. Temat ten jest przedmiotem sporu na szczeblu państwowym w ramach „jamajskiej koalicji” z Zielonymi, jak również pomiędzy Zielonymi a miastem Kilonia. Debatę można by ostatecznie rozstrzygnąć przed sądem.