Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Odroczenie wzrostu cen paliw

Po kilku tygodniach demonstracji "Żółtych kamizelek" rząd francuski postanowił uspokoić sytuację, podejmując pewne środki. Podwyżka podatku, która miała wejść w życie 1 stycznia, została odroczona na czas nieokreślony. Dalsze środki finansowe mogą być również ogłoszone dzisiaj.