Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zielone propozycje na rzecz czystej mobilności

Aby osiągnąć cele klimatyczne w Niemczech, w sektorze mobilności, Zieloni przedstawili ambitne propozycje. Do 2030 r. na rynek powinny być wprowadzane tylko pojazdy bezemisyjne. Ponadto chcą wprowadzić ceny CO2, tak aby jazda szczególnie zanieczyszczającymi pojazdami terenowymi (SUV) stała się droższa. Unia jednak odrzuca ten pomysł.