Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Brak porozumienia w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów z silnikami diesla w Darmstadt

Pomimo negocjacji w sądzie administracyjnym, w Wiesbaden nie osiągnięto porozumienia między miastem a DUH (organizacja ochrony środowiska w Niemczech). Obie strony będą się teraz starały osiągnąć porozumienie pozasądowe. Następną datę przed sądem ustalono na 19 grudnia.