Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-11-18

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niskoemisyjnych samochodów ciężarowych

Parlament Europejski głosował nad tekstem dotyczącym emisji CO2 z pojazdów ciężarowych. Oprócz celu -35% emisji CO2 dla nowych samochodów ciężarowych, pojazdy o zerowej lub niskiej emisji muszą stanowić 20% rynku europejskiego do 2030 roku. Jest to krok w kierunku dekarbonizacji transportu, ponieważ pojazdy ciężarowe odpowiadają za 27% emisji CO2 z transportu drogowego w UE i 5% emisji ogółem.