Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa niskiej emisji spowolniła w Paryż

Strefa ekologiczna w obrębie obwodnicy A-86 wejdzie w życie w lipcu 2019 roku. Jednak każda społeczność musi otrzymać dekret, aby strefa ekologiczna rzeczywiście się znalazła. Burmistrz Saint-Denis wyraził swój sceptycyzm i odrzuca sposób egzekwowania tego środka. Obawia się, że zewnętrzna część miasta zostanie przekształcona w ogromny parking i że będą kosztowne dodatkowe kontrole naklejek.