Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Premia za wymianę: informacja czy reklama?

Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) miał kontrolować przemysł samochodowy, ale obecnie oskarża się go o reklamowanie niektórych producentów samochodów. 1,5 miliona kierowców, których samochody są zagrożone zakazem prowadzenia pojazdów i którzy mogą korzystać z premii za wymianę, zostało poinformowanych listownie. Treść jest jednak szczególnie korzystna dla niemieckich producentów samochodów, przekazuje kierowcom więcej informacji o producentach i jedynie w niewielkim stopniu wspomina o możliwości technicznego doposażenia.