Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Kwestia oleju napędowego wymaga reakcji na szczeblu europejskim

Dziś w Brukseli różne podmioty polityczne (instytucje UE, rządy, miasta, przemysł, a także naukowcy i społeczeństwo obywatelskie) spotykają się pod przewodnictwem organizacji ekologicznej "Transport&Environment" w celu omówienia konkretnych rozwiązań problemu zanieczyszczenia powietrza. Pomimo złego powietrza, 43 miliony samochodów z silnikami wysokoprężnymi i furgonetek nadal jeżdżą po drogach Europy, a następnie są eksportowane do Europy, co wymaga rozwiązań europejskich.