Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-10-25

Zanieczyszczenie powietrza przyczną prawie 33 milionów zachorowań na astmę

Główną przyczyną tego zjawiska jest tlenek azotu w Niemczech, chociaż problem ten posiada wielorakie podłoże. Wspólnie zbadano zagrożenia związane z wdychaniem ozonu, dwutlenku azotu i pyłów zawieszonych. Łącznie zanieczyszczenia te stanowią od 12 do 30 procent wszystkich przypadków astmy wśród naukowców każdego roku. Strukturę tych zanieczyszczeń można podzielić w następujący sposób: ozon (9-23 mln przypadków), pył zawieszony (5-10 M) i tlenek azotu (0,4-0,5 M). W odniesieniu do tlenku azotu wartości mogą być zaniżone. Skuteczna polityka kontroli zanieczyszczenia powietrza nie powinna zatem ograniczać się wyłącznie do zakazów prowadzenia pojazdów z silnikiem diesla.