Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Merkel chce uniknąć zakazów dla pojazdów

Mimo że 51 niemieckich miast nie przestrzega dopuszczalnych limitów tlenku azotu, kanclerz uważa, że zakazy prowadzenia pojazdów na diesel są nieproporcjonalne. W przeciwieństwie do sądu administracyjnego w Wiesbaden, Angela Merkel nie oczekuje zakazów jazdy we Frankfurcie nad Menem. Po złożeniu przez stan Hessen odwołania od orzeczenia, nadal oczekuje się ostatecznej decyzji. Czy rządy federalne i landowe będą miały ostatnie słowo?