Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Brak planu dla czystego powietrza w Marbach i Steinheim

Ostatecznie rada regionalna Stuttgartu nie chce sporządzić planu dla czystego powietrza poza miastem. W ten sposób w Marbach i Steinheim nie ma zakazów jazdy dla samochodów ciężarowych, chociaż w ubiegłym roku przekroczono tam dopuszczalne wartości zanieczyszczenia powietrza.