Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-09-15

Google zmierzy zanieczyszczenie powietrza

Od lat ulice są fotografowane przez pojazdy Google. W przyszłości mogą być one wyposażone w czujniki do zbierania danych o jakości powietrza, takich jak dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2) i ozon (O3). Celem jest uzyskanie dokładnego obrazu zanieczyszczenia powietrza. Google chce następnie udostępnić dane poprzez swój serwis danych "BigQuery". System zostanie przetestowany po raz pierwszy jesienią w USA i Europie.