Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

UE robi zbyt mało, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza

Według Trybunału Obrachunkowego UE, UE nie jest wystarczająco ambitna, aby poprawiać jakość powietrza, chociaż byłoby to opłacalne finansowo: koszt dostosowania się do dyrektywy w sprawie jakości powietrza szacowany jest na 5-8 mld euro, ale korzyści finansowe mogłyby wynieść od 37 do 119 mld euro rocznie począwszy od 2050 roku. Wynika to z kosztów zdrowotnych i 400.000 przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.