Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Koszt modernizacji

Koszt modernizacji pojazdu szacuje się na 3.000 Euro. Dla właścicieli samochodów, którzy zostali dotknięci zakazem jazdy, ekspert ds. transportu z frakcji CDU w Bundestagu, Thomas Jarzombek, proponuje zaoferować premię w wysokości 2.000 Euro. Koszty byłyby dzielone równo pomiędzy Rząd Federalny i producenta samochodów.