Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Szczyt Innowacji Volvo w Berlinie

Po Londynie, Brukseli i Pekinie jutro w Berlinie odbędzie się Szczyt Innowacji Volvo. Omówione zostaną nowe koncepcje dotyczące mobilności i jej wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz przedstawione zostaną nowe technologie dotyczące autonomicznej jazdy, mobilności elektrycznej i łączności. Oczekuje się, że głos zabierze między innymi niemiecki federalny minister transportu i infrastruktury cyfrowej.