Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Ograniczenia w ruchu pojazdów z silnikiem diesel: dla Merkel ciśnienie rośnie

Po podjęciu decyzji o ograniczeniu ruchu pojazdów z silnikami diesel we Frankfurcie, rząd niemiecki będzie musiał w końcu podjąć decyzję. Kto zapłaci za modernizację starych pojazdów z silnikiem diesla? Czy niebieska naklejka zostanie również wprowadzona w celu uproszczenia kontroli? Do końca miesiąca kanclerz musi przeciąć węzeł gordyjski. Kolejna decyzja w sprawie ograniczeń ruchu w Berlinie zostanie podjęta już 09.10.2018!