Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-09-04

Zanieczyszczenie powietrza na obszarze Monachium

Dopuszczalne wartości graniczne dla tlenku azotu są nie tylko przekroczone w dużych miastach. Deutsche Umwelthilfe dokonała pomiaru jakości powietrza w Starnberg na południe od Monachium, gdzie nie ma oficjalnej stacji pomiarowej. Wartość tlenku azotu wynosi tam 54,6 mikrogramów. Według organizacji rząd federalny chce jedynie pomóc finansowo 65 miastom, chociaż 115 miast jest dotkniętych przekroczeniem wartości dopuszczalnych. W związku z tym konieczne są dalsze stałe stacje pomiarowe.