Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Federalny program finansowania modernizacji pojazdów komunalnych

Federalny Minister Transportu, Andreas Scheuer, chce, aby pojazdy o wadze ponad 3,5 tony zostały zmodernizowane przez gminy. Miasta otrzymają na to wsparcie finansowe. Nadal jednak odrzuca on modernizację samochodów prywatnych, częściowo z powodu kosztów finansowych.