Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-08-21

Miasto modelowe Reutlingen

Miasto zaktualizowało swój Plan Czystego Powietrza po raz czwarty w marcu br. w celu zmniejszenia emisji tlenku azotu (NOx) w ruchu drogowym o 70%. Oprócz różnych środków (większy ruch pieszy, rozbudowa systemu transportu autobusowego, przejście na pojazdy niskoemisyjne itp.) miasto przywiązuje wagę do lepszej informacji i udziału populacji w celu zwiększenia akceptacji społeczeństwa. Jeżeli środki te nie będą wystarczające, do 2020 r. wprowadzona zostanie niebieska strefa z zakazami prowadzenia pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.