Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Szczyt poświęcony transportowi publicznemu

W Niemczech Zieloni wzywają do ambitnego programu inwestycji w transport miejski, aby dotrzymać obietnicy szczytu w sprawie oleju napędowego. Lider Grupy Zielonych popiera możliwość wprowadzenia niebieskiej plakietki i podkreśla, że koszty modernizacji sprzętu muszą być pokrywane przez producentów samochodów.