Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zanieczyszczenie powietrza w Pradze

Niedawno opublikowano opracowanie na temat jakości powietrza: 10% ruchu drogowego powoduje dwie trzecie zanieczyszczenia powietrza w Pradze. W ramach rozwiązania miasto rozważa wprowadzenie podatku od spalin. Problem ten jest traktowany szczególnie poważnie, ponieważ Praga jest jedną ze stolic o największym zanieczyszczeniu powietrza w Europie.