Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Grzywna grożąca Badenii-Wirtembergii

Ze względu na złe powietrze w Sztuttgarcie, miasto musi uaktualnić swój plan kontroli zanieczyszczenia powietrza do końca sierpnia. W przeciwnym razie kraj związkowy Badenia-Wirtembergia zostanie ukarany grzywną w wysokości 10 000 euro.