Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Działania na rzecz jakości powietrza w Düsseldorfie

Powszechnie wiadomo, że dopuszczalne wartości tlenku azotu w Düsseldorfie i  ulicy Corneliusstrasse są regularnie przekraczane. Zieloni chcą podkreślić tę rzeczywistość w akcji w Hilden. W tym celu mierzono jakość powietrza na 2 ulicach za pomocą lamp wskaźnikowych. Nawet jeśli nie są one reprezentatywne przez cały rok, to już teraz dają podstawy do podejrzeń, o niskiej jakości powietrza w mieście.