Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strategie Monachium w zakresie zanieczyszczenia powietrza

Miasto proponuje obecnie 127 działań mających na celu poprawę jakości powietrza: mobilność elektryczna, modernizacja pojazdów, rozwój transportu publicznego itp. Na ten cel zapowiedziano finansowanie w wysokości kilku milionów euro.